image00002_edited.jpg
image00015.jpeg
image00014.jpeg

GGD inspecties

Controlerende instanties 

In opdracht van de betreffende gemeente houdt de GGD jaarlijks toezicht op onze locaties. Uitgangspunt bij dit toezicht zijn de eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Ook worden we gecontroleerd door de brandweer van de desbetreffende gemeente.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Professionele kinderopvangcentra zijn tevens verplicht een zorgvuldige klachtenregeling te hebben. Kinderdagverblijf Pluk de Dag heeft een klachten reglement en is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het klachten reglement ontvangt u tijdens het intakegesprek.

Dillehof - Oosterhout:

image00003.png
image00003.png

Druivenstraat - Breda:

image00003.png
image00003.png
image00003.png
image00003.png