Over ons

Pluk de dag Breda bestaat uit twee groepen en Pluk de dag Oosterhout bestaat uit drie groepen. Wij werken met stamgroepen, dat wil zeggen dat er minimaal twee vaste pedagogisch medewerkers op de groep staan en dat de kinderen ook in een vaste groep zitten. Zo zien de kinderen en de ouders altijd een vast gezicht en zorgt dit voor een veilige en vertrouwde omgeving.

 

De groepen bestaan uit twaalf kinderen met daarin twee pedagogisch medewerkers. Het zijn verticale groepen, dit houdt in dat de leeftijd op de groep varieert van 0 tot 4 jaar. Kinderen doen in de omgang met andere kinderen van verschillende leeftijden vaak heel andere ervaringen op. Het dagritme en de interesse van de kinderen zijn verschillend. Op deze manier leren alle kinderen rekening te houden met elkaar.

L O C A T I E  O O S T E R H O U T
L O C A T I E  B R E D A
D A G P R O G R A M M A
V I E R - O G E N - P R I N C I P E
P E D A G O G I S C H  B E L E I D
G G D - I N S P E C T I E S

"Wij bieden regelmatig activiteiten en uitstapjes aan"

Volg ons op facebook en instagram!

  • Facebook - grijze cirkel
  • Instagram - grijze cirkel

Locatie Oosterhout
0162 450 256

dillehof@kinderdagverblijfplukdedag.nl

Contact