"Het pedagogisch beleidsplan geeft onze visie weer

en is daarbij ook het uitgangspunt voor het werken

in de praktijk."

Het pedagogisch beleidsplan geeft onze visie weer en is daarbij ook het uitgangspunt voor het werken in de praktijk. Medewerkers moeten richting en inspiratie voor hun pedagogisch handelen kunnen ontlenen, aan het pedagogisch beleidsplan. Ouders/verzorgers moeten een duidelijk beeld krijgen van wie kinderdagverblijf Pluk de Dag is, wat de pedagogische visie is en wat zij op basis daarvan kunnen verwachten met betrekking tot het pedagogisch handelen op het kinderdagverblijf. Dit pedagogisch beleidsplan laat zien hoe wij naar kinderen kijken.

 

Welke behoeften hebben kinderen, hoe voorzien wij daarin en waarom doen we dat zo?

Omdat de kinderopvang altijd in beweging is, is het ook zaak om het pedagogisch beleidsplan te blijven vernieuwen. Pluk de Dag Kinderdagverblijf heeft het beleidsplan gebaseerd op de vier basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven en het Pedagogisch Kader Kindercentra 0 tot 4 jaar: Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties en kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

 Het kader is bedoeld ter kwaliteitsverbetering van de sector kinderopvang. Het biedt een beschrijving van hoe kinderen leren en wat ze moeten leren. Het beschrijft globale doelen en competentiegebieden voor baby’s, dreumesen en peuters en biedt een leidraad voor de wijze waarop de pedagogisch medewerksters van kinderdagverblijf Pluk de Dag de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.

 

U kunt het Pedagogisch beleidsplan opvragen via ons contact-formulier.